MOLDAGROTECH 17-20 octombrie 2018

Tehnică şi utilaje agricole: 

 •  tractoare;
 • maşini de prelucrare a solului şi de semănat; 
 • maşini pentru aplicarea fertilizanţilor şi mijloacelor de protecţie a plantelor;
 • tehnică de recoltare a culturilor agricole şi de pregătire a nutreţurilor;
 • maşini agricole pentru prelucrarea solului după recoltat şi stocarea recoltei; 
 • stivuitoare, mijloace de transport, transport special; chipamente pentru deservire tehnică, piese de schimb;
 • dotări pentru zootehnie, avicultură şi piscicultură 
 • Tehnologia creşterii culturilor agricole în teren protejat.
 • Sisteme de irigare şi alimentare cu apă în agricultură, tehnică pentru lucrări de ameliorare.
 • Fertilizanţi şi mijloace de protecţie a plantelor.
 • Echipamente pentru industria alimentară şi prelucrătoare.
 • Utilaje de pregătire a nutreţurilor combinat
 • Tehnologii de economisire a resurselor.